Vi utvider vår kompetanse!

Vi er nå sertifisert for å kunne hjelpe flere av våre kunder.

Vi kan hjelpe deg med mer enn bare trucker. Alle våre mekanikere er nå sertifisert for å kunne utføre sakkyndig kontroll på bl.a lift og masseforflytningsmaskiner. Dette gjelder også service, reparasjoner og deleleveranser.
Dette vil styrke vår possisjon i markedet og bidrar til at vi kan være en totallevrandør av service til våre kunder.

Servicepunkt for ABS Maskin AS

Vi er servicepunkt i midt-Norge for ABS Maskin AS som er importør og
distributør av ABS-Takeuchi anleggsmaskiner.

Sikkerhet, sikkerhet og kvalitet

Vi har i dag ca. 1800 faste servicekunder, som vi også varsler når service er påkrevet. Her er det sikkerhetskontroller og regelmessig teknisk tilsyn som gjelder. Et viktig felles mål her er å unngå driftsstans og redusere våre kunders driftskostnader.

Våre egne servicemedarbeidere er jevnlig på kurs for å være i forkant og til enhver tid oppdatert på det nyeste.
Dette for at vi også skal levere kvalitet i den jobben vi gjør.

For oss handler det mye om å gjøre det riktig første gangen!